Fieldlab Evenementen Onderzoek

arrow down

07.10.2020

Nederland verlangt naar evenementen

Fieldlab Evenementen heeft onderzoek uitgevoerd onder 29.929 bezoekers van evenementen, zowel zakelijk, sport en entertainment zoals concerten, festivals en theaters. Uit dit onderzoek blijkt dat Nederland verlangt naar live-evenementen en er veel voor over heeft deze weer te kunnen bezoeken. Er is veel vertrouwen in de veiligheid en men is bereid om diverse maatregelen te accepteren en rekening te houden met kwetsbare groepen. 

Enkele resultaten uit het onderzoek:

  • Op de vraag of men een evenement wil bezoeken, werd massaal bevestigend geantwoord. Of het nu om zakelijke evenementen (93,6%), sportevenementen (94,1%) of entertainment (97,5%) gaat. 
  • Het standpunt van bezoekers ten aanzien van de omvang van evenementen kent geen of slechts een tijdelijke verandering. In entertainment ziet 59% van de bezoekers graag even grote evenementen als voorheen, bij sport 56%.
  • Op de vraag of men het veilig acht een evenement te bezoeken, is het antwoord bevestigend: Entertainment (93%), sport (94%) en zakelijk (92%). Sector breed geeft ongeveer 1/3e van de ondervraagden aan speciale coronamaatregelen te verwachten. De outdoor festival- en concertbezoeker voelt zich het veiligst.
  • Negen van de tien bezoekers zijn bereid de temperatuur te laten meten en drie van de vier bezoekers zijn bereid een sneltest te ondergaan.

  • Om evenementen weer op grotere schaal mogelijk te maken is de bezoeker bereid om diverse maatregelen te accepteren. Het dragen van een mondkapje (76% tot 85%), gespreid aankomen en vertrekken (86% tot 96%) en een vaste plaats tijdens het evenement (75% tot 89%) worden voor alle typen evenementen geaccepteerd.

Pieter Lubberts, Programmateam Fieldlab Evenementen: “Het onderzoek bevestigt wat wij als sector al voelden, Nederland snakt naar live-evenementen, of het nu om sport, zakelijk of entertainment gaat. Het onderzoek geeft ons bovendien veel belangrijke inzichten. Op basis daarvan kunnen we de planning definitief maken voor de pilots die we uit willen voeren in oktober en november. Dit doen we samen met de sector en de wetenschap, zodat we de effecten ervan goed in kaart kunnen brengen. Duidelijk is in ieder geval wel dat verhoging van de capaciteit bij evenementen cruciaal is voor het voortbestaan.

> De volledige enquêteresultaten zijn te vinden op fieldlabevenementen.nl/onderzoeksresultaten/

Over Fieldlab Evenementen
Fieldlab Evenementen heeft als hoofddoel om de evenementenbranche terug naar het oude normaal te brengen. Het Fieldlab is een gezamenlijk initiatief vanuit de evenementensector, verenigd in het EventPlatform en de Alliantie van Evenementenbouwers en de Overheid. Het is mede opgezet met wetenschappers en kennisinstellingen, de Topsectoren Creatieve Industrie en Life, Sciences & Health en CLICKNL. Het programma wordt ondersteund door de ministeries van VWS, OCW, EZK en JenV. Informatie is te vinden op www.fieldlabevenementen.nl