Personeel & Organisatie

De afdeling P&O houdt zich bezig met het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van het personeels- en organisatiebeleid.

arrow down

Dit houdt in dat deze afdeling de directie en het management adviseert bij het inrichten en onderhouden van de interne organisatie zodat deze goed aansluit op de bedrijfsstrategie.

Daarnaast ondersteunt de afdeling P&O de afdelingsmanagers bij het uitvoeren van de personeelsmanagementtaken, zoals o.a. het toepassen van het systeem met betrekking tot functioneren, beoordeling & beloning, begeleiding bij verzuim en andere personeelsgerelateerde zaken.

Verder is deze afdeling verantwoordelijk voor de informatieverstrekking over – en de uitvoering van alle arbeidsvoorwaarden, zoals personeelsregelingen, verzekeringen, de salarisverwerking, het opstellen van arbeidsovereenkomsten en het voldoen aan wettelijke/fiscale verplichtingen op het gebied van (inhuur van) personeel en arbo-zaken.