03 mei 2017

Wat kost een concertkaartje?

Money Header

Hoe zit het nu precies? Wie bepaalt de kaartprijs? En waarom zijn kaarten voor concerten soms duur?

Onze CFO Leo Jaarsma legt het uit.

Allereerst een rekenvoorbeeld van een concert met zo’n 5.000 bezoekers, waar je uit op kunt maken welke kosten er komen kijken bij het concert:

Rekenvoorbeeld

Je zou kunnen zeggen dat de prijs van een concertkaartje het bedrag is dat de artiest nodig heeft om zijn optreden te financieren en wat hij/zij eraan wil verdienen, gedeeld door het aantal fans dat wij bij een concert verwachten. In de praktijk zit het zo: een artiest wil op tournee en geeft aan interesse te hebben om te komen spelen in Nederland. Voordat een artiest beslist om ook Nederland aan te doen, wil de artiest een bedrag gegarandeerd hebben zonder dat er ook maar één kaartje verkocht is. Die garantie gaat in zijn volledigheid naar de artiest.

What’s in it for MOJO?
Daarnaast wordt er over het netto resultaat van het concert – de opbrengst minus de kosten – een deal gesloten. Een deel hiervan gaat naar de concertorganisator en een deel naar de artiest. De meest voorkomende verdeling hierin is 85/15, maar dat kan ook 90/10 zijn voor echt grote artiesten. MOJO ontvangt dus zo’n 15% van de nettowinst, maar alleen in het geval dat er meer kaarten worden verkocht dan de aan de artiest afgegeven garantie. Dus alleen als er genoeg kaarten worden verkocht.

Gemiddeld houden wij aan een show met zo’n 5.500 bezoekers ongeveer € 13.000 over. Dat is niet direct winst, hier moeten namelijk de kosten nog af die wij als bedrijf maken, met name de personeelskosten. Aan een concert werken meerdere mensen: een boeker met een assistent, er is een financieel projectmanager, een productiemanager die ervoor zorgt dat alles rondom de productie soepel loopt, iemand die de ticketingzaken regelt met onze ticketingpartner en een marketingmanager die de promotie van het concert verzorgt. Daarnaast is er net als in ieder ander bedrijf ook personeel nodig om het bedrijf draaiende te houden: de afdeling personeelszaken, onze financiële backoffice, een juriste en onze receptioniste bijvoorbeeld. Én uiteraard moet ook de huur en het onderhoud van het kantoor worden betaald. Netto blijft er dus een stuk minder over.

Risky business
Het organiseren van concerten is vanwege die financiële garantie een risicovolle – maar natuurlijk ook erg leuke - business. In het rekenvoorbeeld zie je een voorbeeld van een concert waarbij we, zoals wij dat noemen, ‘in percentage zijn gegaan’. Er zijn meer kaarten verkocht dan de ‘break’ en er is een grotere omzet dan de garantie die de artiest ontvangt. Daar staat tegenover dat we het inschatten van bezoekers aantallen geen exacte wetenschap is, dus we zitten er ook wel eens naast en dan gaat het hard met de verliezen.

Als er een garantie is afgegeven voor 5.000 kaarten tegen een kaartprijs van € 40,- en er worden er maar 4.000 verkocht, is het verlies van € 40.000 voor rekening van MOJO. Dat risico is reëel en we draaien helaas ook regelmatig verliesshows tegen een verlies dat we pas goed kunnen maken als we daar vier goedlopende concerten tegenover kunnen zetten.

Wat houdt de artiest hieraan over?
Het lijkt misschien zo dat de artiest heel veel verdient, in dit rekenvoorbeeld zou je misschien denken bijna twee ton. In werkelijkheid blijft voor de artiest alleen de garantie over van € 65.000.

En ook aan zijn of haar kant gaat er nog heel veel af aan kosten, daarvan moet namelijk het rondreizende tourcircus worden betaald. Je kunt daarbij denken aan de kosten voor het meebrengen van trailers vol materiaal, de band, zo’n 25 man crew die de volledige tour mee gaan, hotelkosten, maaltijden, vluchten en dergelijke. Het is dus zeker niet zo dat de artiest dit bedrag zelf in zijn zak steekt na het optreden. Door die kosten houdt een internationale A-artiest vaak minder over aan een optreden dan je zou denken.

Waarom zijn concertkaarten zo duur?
Een vraag die ons vaak wordt gesteld: waarom is het zo duur? In de laatste jaren zijn concertkaarten in prijs toegenomen, deels omdat álles duurder is geworden, maar er zijn ook twee andere grote ontwikkelingen.

Aan de ene kant zijn de producties van liveshows steeds grootser geworden: videowalls, licht en techniek. Artiesten nemen steeds grotere producties mee op tournee en de kosten die daarmee samenhangen zijn dus ook steeds hoger. Aan de andere kant verdienen artiesten minder met albumverkoop, waardoor zij meer afhankelijk zijn van optredens voor hun inkomen en dat heeft dus ook impact op de ticketprijs.

De kaartprijs wordt voornamelijk bepaald door de kosten van de tournee en de inkomsten van de artiest. Eigenlijk is het in ons belang om de kaartprijs zo laag mogelijk te houden, omdat ons risico dan kleiner is. In de praktijk blijkt dat niet altijd haalbaar. Denk bijvoorbeeld aan een artiest die gemakkelijk een stadion kan vullen, maar er zelf voor kiest om in Carré te staan. En ook aan wat voor bedragen mensen betalen op de secundaire markt. Dat is eigenlijk de echte waarde van het concertkaartje, alleen ziet de artiest daar niets van terug aangezien alles naar de opkoper van de kaartjes gaat.

Als concertorganisator zijn we uitvoerend producent en is de wens van onze ‘klant’ de artiest, het belangrijkste. Wij hebben een adviserende rol als het gaat om welke zaal en welke kaartprijs er gevraagd kan worden, maar geen beslissende. De keuze die wij hierin moeten maken: is dat het risico waard of laten we (misschien wel voor vele jaren) een concert schieten?

We hopen je met dit blog een inkijkje te kunnen geven in de keuken van MOJO. Blijf MOJO Backstage volgen voor meer!