Wat mag er wel/niet mee?

Wat mag je wel en niet meenemen naar onze concerten, evenementen en festivals?

ENGLISH BELOW

Op deze pagina lees je wat je wel en niet mee mag nemen naar onze concerten. Over het algemeen geldt: als je twijfelt, dan mag het waarschijnlijk niet. Voorwerpen die niet mee naar binnen mogen, nemen we niet voor je in bewaring. Neem daarom geen onnodige en/of waardevolle spullen mee. Hoe minder je meeneemt, hoe sneller je kunt genieten van het concert!

LET OP: het is niet toegestaan om grote tassen mee naar het concert te nemen. Tassen met een maximaal A4 formaat en circa 10 cm dik zijn uitgezonderd. Bij festivals geldt dit voor het festivalterrein, voor het campingterrein gelden de normale festivalregels. Check de website van het desbetreffende festival.

Het is niet toegestaan om onderstaande voorwerpen mee te nemen naar onze indoor evenementen:

Drank (m.u.v. water in plastic flessen van max. 0,5l zonder dop), bidons of vergelijkbare harde plastic flessen, eten, drugs en andere geestverruimende middelen, (lach)gaspatronen, spuitbussen (m.u.v. zonnebrandcrème, deo’s en parfum), voetbalshirts, club gerelateerde uitingen, provocerende of gezicht bedekkende kleding, spandoeken, kartonnen/papieren borden met opschrift groter dan A4 formaat, vlaggen of vlaggenstokken, paraplu’s, selfiesticks, laptops, notebooks, tablets, camera’s, film-, geluids- of andere opnameapparatuur en Go-Pro’s of vergelijkbaar (enkel compact camera’s zonder afneembare lens worden toegelaten), Wapens, kettingen (m.u.v. kettingen aan broeken en sieraden) of andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt of de orde kunnen verstoren. Glow sticks, portofoons, laserpennen en ander licht met gebundelde straal, giftige, brandbare of explosieve materialen, vuurwerk, flares. (Huis)dieren, al dan niet opvouwbare stoelen en krukken, wandelstokken (m.u.v. medische krukken), naalden, onbemande luchtvaartuigen (z.g. UAV of drones) en overige gevaarlijke voorwerpen.

De volgende voorwerpen mogen alleen op vertoon van een medicijnpaspoort naar binnen: Zware medicijnen, eten en vloeistoffen die noodzakelijk zijn i.v.m. allergie of ziekte mogen i.c.m. een medicijnpaspoort mee naar binnen. Een medicijnpaspoort is kosteloos verkrijgbaar bij iedere apotheek. Houd rekening met een aanvraagtijd van ca. 3 weken.

In het geval dat naar het oordeel van de organisator bepaalde zaken een gevaar kunnen opleveren voor de gezondheid, veiligheid en/of openbare orde kunnen deze zaken door de organisator worden geweigerd. Daarnaast is het de organisator toegestaan om, indien nodig, bij specifieke evenementen aanvullende maatregelen te treffen.

Door het kopen van een toegangsbewijs en/of het betreden van de evenementenlocatie gaat de bezoeker akkoord met de huisregels. MOJO behoudt zich het recht om deze huisregels te herzien. Op deze huisregels zijn de algemene voorwaarden toegangsbewijzen van Mojo Concerts van toepassing. Overtreding van de huisregels kan leiden tot de ontzegging van toegang tot de evenementenlocatie zonder restitutie.

 

ENGLISH

On this page you will find more information about what you can and cannot bring to our concerts. As a general rule: if you have doubts about whether or not you can bring something, it’s probably not allowed. Personal belongings that you bring to a concert and that are not allowed, cannot be stored for you. Therefore, do not take unnecessary and / or valuable belongings with you. The less you take with you, the faster you will be able to enjoy the concert.

ATTENTION: it is not allowed to take large bags or backpacks to the concert. Bags with a maximum of A4 paper size and 10cm deep are allowed. During festivals this is applicable to the festival site, but for the camping site the general festival rules are applied. You can find those on the website of that specific festival.

You are not allowed to bring any of the following items:

Beverages (excluding water in plastic bottles of max. 0.5l without cap), hard plastic bidons or similar bottles, food, drugs, (laughing)gas cartridges, spray cans (sunscreen, deodorant and perfume excluded), soccer shirts, club related items, provocative or face covering clothing, banners, cardboard or paper signs bigger than A4 size, flags or flagpoles, umbrellas, selfie sticks, laptops, notebooks, tablets, camera’s, film-, sound- or any other recording equipment, Go-Pro’s or similar (only compact camera’s that do not have detachable lenses are allowed), weapons, chains (chains on pants or necklaces are excluded) or other items that can be used as a weapon and/or that can disrupt order. Glowsticks, walkie-talkies, laser pens or other lights with bundled beams, toxic, flammable and/or explosive materials, fireworks, flares, pets or other animals, foldable or non-foldable chairs or stools, walking sticks (medical crutches excluded), needles, unmanned aircrafts like UAV or drones, or other dangerous items.

The following items are one allowed with a medication passport: Strong medication, food and fluids that are required in connection with an allergy or illness.

In the event that, in the organizer’s opinion, certain items may be a danger to health, safety and/or public order, these items may be refused by the organizer. In addition, the organizer is permitted to, if necessary, take additional measures at specific events.

By buying an admission ticket and / or entering the location of the event, the visitor agrees to the house rules. MOJO reserves the right to revise these house rules. The general conditions of admission tickets of Mojo Concerts apply to these house rules. Violation of the house rules can lead to the denial of access to the event location without refund.