Duurzaamheidsbeleid 2023 - 2030

Mojo Duurzaamheid

DUURZAMER CONCERT- EN FESTIVALBEZOEK

MOJO, Ziggo Dome en AFAS Live vallen onder de Live Nation Nederland groep. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid jouw concert- of festivalbezoek de komende jaren mogelijk te maken met zo weinig mogelijk negatieve impact op natuur, dier en mens. Met jaarlijks circa twee miljoen bezoekers beseffen we dat uitgerekend wij bewustzijn kunnen creëren onder ons publiek en zelf kunnen bijdragen aan een meer duurzame samenleving. We willen je daarom inspireren en uitdagen om, hoe klein ook, je steentje bij te dragen aan een duurzamere wereld. Maar wat gaan wij zelf doen? In ons duurzaamheidsbeleid kun je daarover lezen.

Wat gaan we doen?

DUURZAAMHEIDSBELEID 2023-2030

We kunnen er niet meer omheen: menselijk handelen trekt een wissel op de aarde. De uitstoot van CO₂ en andere broeikassen heeft grote gevolgen, zoals stijging van de temperatuur en zeespiegel, toenemende extreme weersomstandigheden, luchtvervuiling, verlies aan biodiversiteit en verzuring van de bodem.

Klimaatneutraal en circulair uiterlijk 2030

Als grote speler in de Nederlandse livemuziekindustrie heeft MOJO daarin een verantwoordelijkheid. Met miljoenen bezoekers op onze evenementen maken we impact met onze keuzes op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Hoewel we onderdeel zijn van het probleem doordat we afval produceren en (indirect) verschillende broeikasgassen uitstoten, kunnen we tegelijk onderdeel zijn van de oplossing. Daarom is het streven dat in 2030 al onze evenementen, zowel indoor als outdoor, én kantoren zowel klimaatneutraal als circulair zijn. Het eerste betekent dat we geen CO₂ meer uitstoten (en als dat niet lukt de overgebleven uitstoot compenseren). Circulair houdt in dat we uiterlijk in 2030 nul restafval willen hebben.

Duurzaamheid moet nog meer een standaard onderdeel zijn van alles wat we doen; niet als iets ‘erbij’, maar ingebed in de organisatie. Dat willen we zelf maar ook bezoekers, artiesten en business partners vragen erom. Ook zijn extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering een direct gevaar voor onze evenementen.

Vanaf 2023 innoveren we stapsgewijs. Ons duurzaamheidsbeleid is gebouwd op vijf pijlers:

 • Energie
 • Grondstoffen & Materialen
 • Mobiliteit & Transport
 • Water
 • Eten & Drinken

1. Energie

Voor de energievoorziening van outdoor evenementen* zijn we nu vooral afhankelijk van dieselaggregaten die jaarlijks ruim 400.000 liter diesel verbruiken. De uitdaging is om op alle evenemententerreinen het vaste stroomnet te gaan gebruiken. Dat vergt een miljoenen investering in de komende acht jaar, daarnaast blijven we afhankelijk van gemeenten of andere grondeigenaren en beschikbare ruimte op het energienet.

* Het gaat hierbij om de evenemententerreinen van festivals Lowlands, Pinkpop/Megaland, Down the Rabbit Hole, Bospop en Holland International Blues Festival, plus concertlocaties als het Malieveld in Den Haag, het Goffertpark in Nijmegen en het Stadspark in Groningen.

 

 

2. Grondstoffen & Materialen

We streven ernaar om in 2030 geen restafval meer te hebben en dat alle materialen en spullen worden hergebruikt of gerecycled en niet meer verbrand – afvalbedrijven staan namelijk in de top 10 van grootste CO₂-uitstoters in Nederland. Met onze bezoekers produceren we jaarlijks 1 miljoen kilo afval; hiervan wordt nu slechts 6% gerecycled. Het tonnage restafval moet jaarlijks met 12,5% dalen om in 2030 op 0 uit te komen.

Een grote uitdaging hierbij is het campingafval; door bezoekers wordt 38% van alle afval op onze evenementen achtergelaten. We zetten in op gedragsverandering van de bezoekers, maar investeren in het mogelijk maken van het scheiden van grondstoffen en daarvoor (deels) onze productie van grote evenementen aanpassen.

3. Mobiliteit & Transport

Mobiliteit zorgt voor verreweg de grootste CO₂-voetafdruk: van onze totale voetafdruk komt 65% door vervoersbewegingen van bezoekers, toeleveranciers en werktuigen op terreinen zelf, vooral met fossiel aangedreven voertuigen. Die uitstoot willen we in 2030 terugbrengen naar 0.

 • Toeleveranciers en crew komen met auto’s, busjes, vrachtwagens en trucks naar de locaties: de meeste nog niet elektrisch, laat staan op waterstof. Van de uitstoot van deze pijler is 72% afkomstig van toeleveranciers en crew. We gaan in gesprek over een transitie naar fossielvrij rijden.
 • Ook bezoekers dragen bij aan de uitstoot doordat ze met de auto komen. Nu is nog 26% afkomstig van bezoekersvervoer. Zo’n 33% komt met het openbaar vervoer of georganiseerd busvervoer, dat willen we uiterlijk in 2030 bijna verdubbelen naar 60%.
 • Bij de op- en afbouw rijden tientallen voertuigen rond, slechts een deel elektrisch. We zijn ervan overtuigd dat deze voertuigen uiterlijk 2030 niet meer op fossiele brandstoffen rijden.
 • Van de leaseauto’s waarvan MOJO-medewerkers gebruik maken is al 92% elektrisch. Elke nieuwe leaseauto is dat ook. Treinreizen wordt gestimuleerd maar er wordt nog regelmatig gevlogen. Wanneer een alternatief niet mogelijk is, wordt gecompenseerd; nu nog met Gold Standard-projecten, maar we onderzoeken betere alternatieven.

4. Water

Water lijkt vanzelfsprekend maar is wereldwijd een schaars goed aan het worden, en de kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland is slecht. In 2022 verbruikten we op onze evenementen 22 miljoen liter water. Onlangs sprak de regering de ambitie uit om het drinkwaterverbruik met 20% te verminderen.

 • Veel water kan bespaard worden door spoeltoiletten te vervangen door vacuümtoiletten. Uiterlijk in 2030 moeten alle toiletten vervangen zijn.
 • Waar spoeltoiletten nog nodig zijn, is 98% van dat water nog drinkwater. Uiterlijk in 2030 gebruiken we alleen nog oppervlakte- of zogenaamd grijs water om wc’s te spoelen.
 • Op de vier campingfestivals wordt (douche)water nu nog verwarmd met propaangas, wat CO₂-uitstoot geeft. Uiterlijk in 2030 gebruiken we hiervoor stroom van zonne- en/of windenergie.

5. Eten & Drinken

Eten en drinken maken een belangrijk deel uit van de beleving die we bieden. De manier waarop het merendeel van ons voedsel wordt geproduceerd, heeft echter negatieve gevolgen voor natuur, dier en mens, zoals de uitstoot van CO₂, methaan en stikstof en veelvuldig gebruik van water en grondstoffen. Dit komt niet in de laatste plaats door de productie van vlees. Na mobiliteit zorgt eten voor de grootste voetafdruk; daarom gaan we die tot 2030 stapsgewijs minimaliseren en op zoek naar hoogwaardige alternatieven. Dit door te stoppen met het aanbieden van maaltijden met zeer hoge en hoge klimaatimpact.

.