Privacy statement MOJO

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe MOJO omgaat met persoonlijke informatie.

arrow down

PRIVACY STATEMENT MOJO CONCERTS B.V. – A LIVE NATION COMPANY

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe MOJO Concerts B.V. (hierna: MOJO) omgaat met persoonlijke informatie, zoals persoonsgegevens van bezoekers van websites van MOJO en kopers van tickets van door MOJO georganiseerde concerten en andere evenementen (hierna: “de gebruiker” of “jij”). MOJO acht het van groot belang dat de verzameling en verwerking van jouw gegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt. Je wordt geadviseerd dit Privacy Statement zorgvuldig te lezen.

In het algemeen kan MOJO gegevens van jou verzamelen op onder andere het moment dat je een account creëert op een door MOJO beheert platform, je aanmeldt voor een nieuwsbrief van MOJO, een ticket koopt van een evenement van MOJO, een e-mail aan ons verzend, je gegevens publiekelijk openbaar hebt gemaakt via social media of ander publiekelijk platform of wanneer je onze (festival)websites, apps of sociale media gebruikt. De informatie die we daarbij ontvangen gebruiken we om onze diensten te kunnen leveren, om die te verbeteren, voor marketing doeleinden en om onze klanten goede en gepersonaliseerde service te bieden. We zullen dit hieronder verder toelichten.
 
MOJO heeft, als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, de verwerking van deze persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens, onder het meldingsnummer 1106572.

VERZAMELING GEGEVENS
MOJO kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

Direct van jou - Als je ons bijvoorbeeld een e-mail stuurt met een vraag, een account creëert of deelneemt aan een actie die Mojo organiseert.

Via eigen websites en apps - Voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van haar dienstverlening verzamelt MOJO via de websites die MOJO beheert verschillende gegevens, door o.a. het gebruik van cookies. Dit zijn de websites: www.mojo.nl, www.livenation.nl en de festivalwebsites van MOJO, zoals  www.lowlands.nl en www.northseajazz.nl. Ook kunnen we als je hiervoor toestemming geeft, locatiegegevens via onze apps ontvangen.

Via websites van derden - MOJO maakt gebruik van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van MOJO op. Dit Privacy Statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via de websites van deze derden, wanneer zij als bewerker voor MOJO optreden, zoals bij de online verkoop van tickets voor door MOJO georganiseerde evenementen via de website van bijvoorbeeld Ticketmaster (www.ticketmaster.nl). Ticketmaster en andere opdrachtnemers van MOJO kunnen via hun websites ook gegevens verzamelen voor hun eigen doeleinden. MOJO is niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van MOJO plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende websites.

Op evenementen - MOJO kan ook op de evenementen die zij (mede) organiseert gegevens van bezoekers verwerken, zoals het (met camera) registreren van een evenement voor commerciële of veiligheidsdoeleinden. De bezoeker wordt bij het betreden van een evenementlocatie altijd gewezen op een dergelijke verwerking en dergelijke gegevens worden niet zonder toestemming, voor zover deze redelijkerwijs te verkrijgen is, met derden gedeeld, tenzij MOJO hiertoe wettelijk wordt verplicht.

PERSOONSGEGEVENS
MOJO kan verschillende gegevens van gebruikers verwerken, waaronder persoonsgegevens. De gegevens die MOJO van jou kan verzamelen zijn:

 • contact- en accountgegevens – zoals door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantnummer, geboortedatum en geslacht;
 • betalings- en factuurgegevens – wanneer je een ticket koopt voor de financiële afhandeling en administratie;
 • app en website gegevens – zoals  IP-adres, jouw unieke device identifier, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze websites en apps;
 • door jou publiekelijk geplaatste gegevens – zoals op onze website of op social media sites geplaatste berichten; en
 • informatie over jouw voorkeuren – zoals de muzieksmaak op basis van geselecteerde favoriete artiesten en/of eerder bestelde kaarten.


DOELEINDEN
MOJO kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • ter uitvoering van haar dienstverlening op het gebied van de organisatie van concerten en andere evenementen (zoals festivals);
 • ter uitvoering van een overeenkomst, waaronder mede ter handhaving van de Algemene Voorwaarden Toegangsbewijzen;
 • voor het beheer van haar klantenadministratie;
 • voor marketing doeleinden, om je informatie te verschaffen over aanbiedingen, concerten en andere evenementen (zoals festivals), die door of in opdracht van MOJO worden georganiseerd, bijvoorbeeld via mailings per e-mail;
 • ter verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes);
 • voor veiligheidsdoeleinden, waaronder de beveiliging van onze diensten, websites en apps, maar ook voor zover dit nodig is voor de veiligheid op de evenementen die MOJO organiseert.
 • ter registratie van bezoekersgegevens van (onderdelen van) haar websites;
 • ter uitvoering van marktonderzoek en data analyse, waarbij MOJO de gegevens ook kan verrijken met andere data;
 • ter verbetering en beveiliging van haar websites; en
 • verwante doeleinden voor zover toegestaan volgens de wet.

Je gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Mocht je geen berichten meer van ons willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden. Onder het kopje “Uitschrijven, wijzigen of verwijderen gegevens” staat hierover meer informatie.
 
GEBRUIK VAN COOKIES
MOJO maakt op haar websites en apps gebruik van cookies. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij je graag naar het “Cookiebeleid” van MOJO.

UITSCHRIJVEN, WIJZIGEN OF VERWIJDEREN VAN GEGEVENS
Je kan je gegevens altijd opvragen, aanpassen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen, dit kan op verschillende manieren:

 • Je kan zelf je account en voorkeuren bij onze ticketpartner aanpassen.
 • Je kan je inloggen op www.livenation.nl om je gegevens voor de nieuwsbrief te wijzigen of te laten verwijderen.
 • Verder wordt onderaan elk bericht dat je van MOJO (of haar opdrachtnemers) ontvangt de mogelijkheid geboden je af te melden van de mailinglist, zodat je van MOJO (of haar opdrachtnemers) geen informatie meer ontvangt. Maak je geen zorgen, belangrijke informatie over een evenement waarvoor je tickets hebt gekocht blijf je ook na afmelden van promotionele e-mails altijd ontvangen.
 • Ook kan je via de instellingen van jouw apparaat (zoals je mobiel) aan- en uitzetten of je locatiegegevens wil delen of push notificaties van MOJO wil ontvangen.
 • Voor het beheren van jouw cookievoorkeuren, verwijzen we je naar ons “Cookiebeleid”.

Voor verdere vragen en voor een verzoek tot inzage van je gegevens kan je een e-mail sturen naar vraag@mojo.nl.

DELEN EN DOORGIFTE VAN GEGEVENS
Wij kunnen je gegevens delen met de aan MOJO gelieerde ondernemingen, waaronder onze Live Nation Entertainment moeder- en zusterbedrijven, en aan partijen die wij inschakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening, zoals hiervoor toegelicht. MOJO heeft hiervoor de nodige overeenkomsten gesloten om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met de Nederlandse en Europese wetgeving. Daarbuiten verstrekken wij geen gegevens aan derden, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

WEBSITES VAN DERDEN
Met uitzondering van de hierboven genoemde derden is dit Privacy Statement niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps van sponsors van MOJO waarnaar MOJO linkt of social media buttons op onze websites waarmee beheerders van deze social media diensten jouw persoonsgegevens verzamelen. MOJO is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van derden. MOJO raadt je aan voor het privacybeleid van deze derden de betreffende websites te bezoeken.

BEVEILIGING
MOJO doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van gebruikers. We hebben passende technische maatregelen getroffen en die worden regelmatig geupdate om te zorgen dat gegevens goed zijn beveiligd. Let wel, het internet is nooit 100% veilig, zorg dat je zelf ook de nodige veiligheidsmaatregelen neemt en verstrek nooit je wachtwoord aan een ander.
                          
WIJZIGING PRIVACY STATEMENT
MOJO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Gebruikers worden aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van MOJO te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Mojo Concerts B.V.
Postbus 3121
2601 DC Delft
kvk nummer: 27223030

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en relevante advertenties te kunnen tonen. We vragen je eenmalig om ons toestemming hiervoor te verlenen. Meer weten?