Duurzaamheid

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid jouw concert- of festivalbezoek groener te maken.

arrow down

Groener concertbezoek
MOJO, Ziggo Dome en AFAS Live vallen onder de Live Nation Nederland groep. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid jouw concert- of festivalbezoek groener te maken. Met jaarlijks  bijna twee miljoen bezoekers beseffen we dat uitgerekend wij bewustzijn kunnen creëren onder ons publiek. We willen je daarom inspireren en uitdagen om, hoe klein ook, je steentje bij te dragen aan een duurzamere wereld. En wat doen wij zelf? Wij produceren onze festivals en concerten al jaren steeds duurzamer. We willen dat blijven doen én onze initiatieven uitbreiden.

Hoe duurzaam zijn we?
MOJO heeft in 2019 het Plastic Pact en de Green Deal ondertekend en is deelnemer van Plastic Promise geworden. AFAS Live heeft het internationale Green Key certificaat gekregen. Tijdens het ontwerp en de bouw van de Ziggo Dome waren energie-efficiëntie en duurzaamheid belangrijke uitgangspunten.

MOJO gebruikt sinds 2009 PLA Bekers, het duurzame alternatief voor plastic bekers. Sinds 2012 worden alle disposables zoals bordjes en bestek gemaakt van biobased producten die zoveel mogelijk worden gerecycled of gecomposteerd. AFAS Live en Ziggo Dome hebben dit beleid onlangs ook doorgevoerd. En omdat we op festivals zoveel mogelijk lokaal inkopen en mensen stimuleren te carpoolen of met het OV te komen helpen we in het verlagen van de CO2 uitstoot.

Ook zijn we een duurzaam initiatief gestart. Solarfields, producent van duurzame energie, en MOJO starten in november 2020 met de realisatie van ‘s werelds grootste solar carport op het parkeerterrein van Lowlands met 90.000 zonnepanelen over een oppervlakte van 35 hectare.

Nog meer verduurzamen
Maar we gaan nog meer maatregelen nemen voor het verduurzamen van onze evenementen. Een groenere toekomst begint namelijk altijd bij jezelf. Wat gaan we doen?  

We hebben binnen ons duurzaamheidsbeleid een Top 10 van prioriteitsgebieden vastgesteld.

  1. Broeikasgasemissies (BKG). We gaan dit meten op al onze evenementen en stellen reductiedoelen vast zoals een vermindering van 50% in 2030 ten opzichte van 2019.
  2. Energieverbruik. We willen snel overstappen op hernieuwbare energie zoals zonne- en windenergie. In 2030 zouden al onze evenementenlocaties, festivals en kantoren voor 100% moeten worden aangedreven met hernieuwbare energie.
  3. Afval. We willen dat in 2030 al onze evenementenlocaties, festivals en kantoren een recyclepercentage hebben van 50% of hoger. We zetten in op afvalreductie, hergebruik, recycling en energie terugwinning. We stoppen de verkoop en het gebruik van Single Use Plastics van fossiele grondstoffen, daar waar er toepasbare alternatieven zijn.
  4. Water. We minimaliseren het gebruik van drinkwater anders dan voor consumptie. We stellen gratis drinkwatertappunten beschikbaar.
  5. Voedsel. We werken met onze leveranciers samen om voedsel aan te bieden met de hoogst mogelijke normen op het gebied van dierenwelzijn en duurzaamheid.
  6. Partnerships & inkoop. We maken concrete afspraken en stellen doelen over duurzaamheid vast met al onze leveranciers, partners en sponsoren.
  7. Vervoer & Transport. We vinden het belangrijk dat al onze locaties en live evenementen goed te bereiken zijn met het openbaar vervoer. We ontmoedigen autogebruik en we roepen publiek, artiesten, leveranciers en andere partners op om hieraan mee te werken. Duurzaamheid staat op de agenda in alle verkeersplannen.
  8. Lokale impact. We willen de schadelijke invloed van onze events op de ecologie en de omgeving beperken en winnen daar advies over in.
  9. Publieke betrokkenheid. We zullen onze duurzaamheidsdoelstellingen duidelijk en transparant communiceren naar onze doelgroep.
  10. Betrokkenheid medewerkers. We willen medewerkers motiveren en inspireren om persoonlijk bij te dragen aan doelstellingen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

> Meer informatie hierover via Green Nation
> Meer informatie over het Plastic Pact NL